Επαγγελματικές Άδειες

Άδεια οδήγησης Ταξί, Άδεια οδήγησης Νταλίκας, Άδεια οδήγησης Λεωφορείου

Ερασιτεχνικές Άδειες

Άδεια οδήγησης Αυτοκινήτου, Μοτοσικλέτας, Μοτοποδηλάτου

Υπηρεσίες

Ανανέωση, διπλώματος, επέκταση, μεταβιβάσεις ταξινομήσεις οχημάτων...

Εγκατάσταση προγράμματος θεωρητικής εκπαίδευσης "TestDriveV2"

Οδηγίες χρήσης

Κατεβάστε, αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα TestDriveV2.zip από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, και κάνετε τα τεστ θεωρητικής εκπαίδευσης.
ΕΔΩ

Χάρτης Τοποθεσίας Που θα μας βρείτε

Μοτοποδήλατο 50cc

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μικρή Μοτοσυκλέτα

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αυτοκίνητο

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Φορτηγό

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Λεωφορείο

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Νταλίκα

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αντικατάσταστη παλαιού εντύπου

Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για την αντικατάσταση παλαιού ισχύοντος εντύπου με το νέο

Μετά την 1-4-2009 όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης που κατέχει με το νέο. Αν δεν είναι σε ισχύ πρέπει να το ανανεώσει.